empty
 
 
EURGBP
EURGBP
Euro vs Great Britain Pound
0.857 0.0008 (0.09%)
01 Mar 2024 21:59
0.857
0.8563
52.88%
47.12%
0.8557
.
0.8574
.
0.8574
52- .
0.8924
0.8556
.
0.8553
.
0.8531
52- .
0.8494
?
.